Trekking av tenner

Som din tannlege ønsker vi å reparere tenner før vi trekker tenner

Timebestilling & Henvisning
500 characters left
Vi minner om 6 døgns karenstid etter behandling. Husk å ta med helsekort og pass. Kun kort eller kontantbetaling. Vi sender ikke ut faktura. Du godtar også risiko ifm sedasjon ved bestilling. Avbestilling må foretas 72 timer før avtaledato ellers blir bestiller fakturert. Vi gjør også oppmerksom på at bestiller står økonomisk ansvarlig for timebestillingen.

Trekking av tenner


Hestene har forskjellige typer tenner. Fortenner, hjørnetenner, ulvetenner og kinntenner. De har alle har forskjellig funksjon og er derfor av ulik "viktighet" når det gjelder f.eks. beiting, tygging/opptak av næring, biting og bitt.

Trekking av hestetenner er et inngrep kun veterinærer har lov til å utføre. Trekking (ekstrahering) anses som kirurgi, og vi veterinærer er påbudt å benytte lokalbedøvelse/anestesi for å hindre smerte og skade.

Ulvetenner - hestens visdomstenner

Ulvetennene ligger i hestens bittleie og kan sammenlignes med våre visdomstenner. De har ingen bruksverdi for hesten. Ulvetenner fjerner vi hyppig da de kan være en utfordring ved bittbruk. Ønsker du å benytte bitt på en hest med ulvetenner bør det alltid vurderes om disse skal fjernes.

Hjørnetenner - som hunden, hestens kamptenner

Hjørnetenner må av og til trekkes dersom de har blitt utsatt for uopprettelige skader. Hjørnetenner som ulvetenner har ingen stor bruksverdi for hesten, kun når de sloss. Fra gammelt av har det vært tradisjon å raspe disse mindre skarpe, dette for den som raspet skulle unngå å kutte seg på dem. Disse tennene er nært like mennesketenner. I motsetning til hestens kinntenner har hjørnetennene emalje over hele tannen. Sliper eller rasper man på disse, blir det som tannlegen skulle raspet på dine tenner. Man kan blottlegge pulpa/nerven, som kan føre til ising, rotbetennelse, at tannen løsner eller i verste fall halthet.

Fortenner - velger for, biter av for og tar inn foret i munnhulen

Av og til rammes disse av skade eller sykdommer, f.eks. EOTRH, fraktur, rotbetennelse mm. Ved fraktur og rotbetennelse ønsker vi i første rekke å redde tannen som tannlegen din ville gjort. Lar ikke tannen seg reparere må vi trekke. Fortenner er viktige spesielt i forbindelse med beiting på karrige beiter. Skulle hesten måtte trekke fortenner kan den fint leve et godt liv uten disse.

Kinntenner - klipper og rasper høyet, grunnlaget for næring

Kinntennene er helt essensielle for hestens ernæring. Hesten bruker disse til å klippe og knuse maten sin. Disse tennene er de viktigste å ta vare på. Uten kinntenner har vi ingen hest, da hesten dessverre ikke kan leve på suppe. Hesten kan selvfølgelig leve med flere manglende kinntenner, men det kan by på andre diagnoser.

Et alvorlig inngrep

Å trekke en kinntann er et svært alvorlig inngrep i hestens munnhule. Både inngrepet i seg selv kan som alle kirurgiske inngrep, innebære fullnarkose, risiko for infeksjoner og hestens liv. vetBERVEN prøver derfor som din tannlege å reparere så langt det lar seg gjøre, før han beslutter at tenner må ekstraheres.

Ved trekking slites ikke motstående tann - låsning av tyggefunksjonen

Kinntenner slites ned ved tygging og ved normal slit skal alle slites jevnt. Når vi fjerner en tann f.eks. i overkjeve vil ikke motstående tann i underkjeve slites normalt. Motstående tann til en manglende tann vil bli høyere enn de andre tennene og nedsette hestens normale tyggefunksjon (låse tyggefunksjonen). Hesten vil tygge som en ku og vil ikke klare å klippe og knuse gresset slik den skal. Det er derfor viktig med jevnlige tannlegebesøk etter trekking. Gjerne to til tre ganger i året. Dette for å senke motstående tann slik at vi unngår å nedsette hestens tyggefunksjon som kan bla. føre til et lavere næringsopptak og nye diagnoser.

Nye diagnoser etter trekking

Hestens tannrekker (kinntenner) står i spenn. I en frisk munn står alle inntil hverandre. Når vi trekker ut en tann blir det mer rom for at de andre tennene kan begynne å vandre/flytter på seg. Begynner de andre kinntennene å vandre kan nye diagnoser forekomme, som f.eks. forinnpakninger og feilstillinger. Altså, man sitter tilbake med nye tannproblemer som i utgangspunktet ikke var tilstede før trekking. Muligens enda flere tannlegebesøk.

Skjevhet på bitt

Må hesten din trekke kun en av de første kinntennene kan du oppleve skjevhet på bitt.

Bihuler, kjeveproblematikk og nabotenner

Flere av hestens kinntenner i overkjeve har en sammenheng med hestens bihuler. En bihulebetennelse etter trekking i overkjeve kan forekomme.

Biomekanisk påvirker man kjevebein og kjeveledd, samt faren for å skade nabotenner under trekking er alltid tilstede. Kjeveleddet til hesten balanserer hele hestens kropp. Ubalanse i kjeveleddet kan forårsake plager i resten i kroppen.

Må hesten trekke kinntenner på både høyre og venstre side bør dette utføres i to omganger. Utfører man ikke dette i to omganger vil man nedsette hestens evne til å tygge normalt, noe som vil gå utover hestens mulighet til å oppta næring.

Oppsummering, før man trekker en kinntann bør man tenke over følgende:

 • Risiko ved evt fullnarkose
 • Infeksjonsfare
 • Bihuler
 • Slitning av motstående tann = flere tannlegebesøk i året
 • Nye tannproblemer kan oppstå da andre tenner kan begynne å vandre = flere tannlegebesøk i året
 • Biomekanikk kjeve = flere kiropraktikkbesøk i året
 • Ved trekking er det alltid fare for å skade nabotenner = flere tannlegebesøk i året
 • Må hesten trekke på både høyre og venstre side, må dette gjøres i to omganger
 • Skjevhet på bitt
 • Alder, kostnad og levetid

Det finnes alternativer til trekking og vi anbefaler på det sterkeste å søke en second opinion før man går til det skritt å trekke en kinntann. Husk: Fjernet er fjernet. Våre metoder tillater alltids en trekking senere om det allikevel skulle vise seg at tannen må ut. Start derfor tidligst mulig med  regelmessige adekvate munnhuleundersøkelser og tannbehandlinger. Reparasjon, jo tidligere jo bedre.

Henvisning ved trekking

Hos vetBERVEN fokuserer vi på å reparere fremfor og trekke, slik din tannlege gjør. Når vi må gå til det skrittet å trekke så kan vi tilby trekking av ulvetenner, fortenner, hjørnetenner og mindre kompliserte kinntenner. Er risikoen tilstede for at hesten må legges i fullnarkose henviser vi umiddelbart til kyndige kirurger.

 • Ole Einar Sem - Telemark Hesteklinikk
 • Veterinær Høyskolen

 

 

Facebook Google+
telefon. 405 56 500
(9-16 hverdager)
Stave
4560 VANSE
×

Log in