Tannhelsefilosofi

Presisjon, punktfjerning & tyggefunksjon

Timebestilling & Henvisning
500 characters left
Vi minner om 6 døgns karenstid etter behandling. Husk å ta med helsekort og pass. Kun kort eller kontantbetaling. Vi sender ikke ut faktura. Du godtar også risiko ifm sedasjon ved bestilling. Avbestilling må foretas 72 timer før avtaledato ellers blir bestiller fakturert. Vi gjør også oppmerksom på at bestiller står økonomisk ansvarlig for timebestillingen.

Vår tannhelsefilosofi


"Helt fra begynnelsen av min karriere, som nå er 11 år siden, ble det klart for meg at hestens tannhelse var blitt sterkt undervurdert av både den jevne veterinær så vel som av hesteeiere. Siden den gang har jeg undersøkt hesters tenner og kontinuerlig etterutdannet meg i læren om tenner og nevrologi (kiropraktikk) ved skoler og universiteter i Sverige, England, Skottland, Tyskland og Norge.

En uendelig takk til min dyktige mentor og engasjerte kollega vet. Ellen Schmedling for mitt karrierevalg. Hennes kunnskap, hjelp, støtte, henvisninger og god dialog. Torbjörn Lundström, Ove Wattle og Lars Lundström for odontologikunnskap. Veterinær Arne W. Holm for kunnskap, gode råd og hjelp ved klinikken. Ikke minst til alle mine kunder for tillit, anbefalinger og viktigst: respekt for hestens tenner og etter vår mening den mest adekvate tannhelsemetoden på markedet i dag."

Veterinær og dyrekiropraktor Øyvind Berven MDNV IVCA BEVA


Moderne & innovative metoder


Kort fortalt, vår filosofi baserer seg på hestens normale tyggefunksjon og prinsipper hentet fra den humane tannlegemedisinen.

Tannhelse på hest er ikke som det en gang var, rasping av spisser i mørket. I dag vet vi så mye mer om hestens tenner og hvordan tannproblematikk kan lage store smerter for hesten og problemer for rytter/kusk. Ikke bare er tennene grunnlaget for optimal ernæring men påvirker også hestens bevegelsesmønster og performance-evne i stor grad.

På lik linje som du går til tannlegen og tar hunden din til tannlegen går nå også hesten din til tannlegen for en grundig undersøkelse og presis behandling. Tannrasp (floating) som de fleste er kjent med er en gammeldags behandlingsmåte som påvirker hele tannrekken/alle tennene. Vi tilbyr ikke tannrasp eller floating.

I vår filosofi ønsker vi på lik linje som din tannlege å bevare tennene og jobber derfor etter de samme prinsippene med samme type utstyr som de gjør på ditt tannlegekontor. Lokalbedøvelse, skikkelig lys, lite undersøkelses speil, tannkamera, røntgen, fluor, fyllinger, tanndriller med små bor som tillater skånsom presisjonskorrigering og reparasjon mm.


Vi undersøker en og en tann og behandler kun der det er behov. Fremfor trekking ønsker vi å reparere.

En og en tann, skånsomt

Hver tann må etter vår teori undersøkes nøye, behandles etter behov og individets normale tyggefunksjon.  

Tennene må ikke slipes for mye pga. økt risiko for å berøre pulpa, senskader, tannproblematikk, sykdom, nedsatt næringsopptak, lavere ytelse mm. Vi ønsker å beholde skarphet i hestens tyggeapparat.

Tanndiagnoser har stor sammenheng med andre vondter, feks låsninger og spenninger. Kiropraktikk er derfor en stor del av vår tannhelsetjeneste. 

Tannlegeutstyret hentet fra humanmedisinen


Tradisjonelle tannlegeinstrumenter og tannlegerutiner er en nødvendighet ved undersøkelse og behandling.

Speil, intraoralt kamera, røntgen, fluor, fyllinger, små bor, sonder mm er like sentralt hos oss som hos din tannlege. 

Unngå nerver og behold skarpheten


Våre tann-unit har små freser og bor for punktbehandling av små områder. Bla. for å unngå eller reparere nerveskader.

Tradisjonelt har hovedfokus ved en tannrasp vært å fjerne spisser og skarphet i hestens munn. Tannrekkene og alle tennene ble raspet jevnt over for å unngå sår. Vi behandler ikke alle tennene under ett. Vi undersøker en og en tann, slimhinnene og behandler eller reparerer der det er behov. Vi ønsker å beholde god skarphet i hestens tyggefunksjon. Hesten tygger timesvis hver dag og har behov for skarphet i tennene for å klippe foret og ta opp den næringen den trenger. Det er også ønskelig å bevare tannkapital samt unngå skade av tann/nerver ved sliping. Finner vi skader på tenner ønsker vi å reparere disse. For å klare denne finslipingen og presisjonsbehandlingen har vi behov for lite verktøy. Vi bruker derfor små freser og bor hentet fra humanmedisinen. 

Å fjerne for mye spisser/tann fører bare til at hesten må tygge enda mer og dermed får raskere spisser igjen. Skyt ikke spurver med kanoner!

Sedasjon og lokalbedøvelse

En hest bør alltid sederes (beroligende) ved undersøkelse og tannbehandling. Dette for nøyaktighet, arbeidsro og ikke minst unngå skade. Tenner skal ALDRI trekkes uten lokalbedøvelse! Det er kun veterinærer som har etter lovgivning lov til å penetrere hud på dyr. Husk det!

Konstant opplyst munnhule


Det er helt essensielt å ha munnhulen konstant opplyst av et hvitt sterkt lys. Vi må se hva vi jobber med og gjør.

Berven har et sterkt hvitt spesial-lys som festes på munnsteget. Uten dette ville det være umulig å utføre en skikkelig munnhuleundersøkelse og tannbehandling. 
Les mer om undersøkelsen og dens viktighet, her

Reparasjon fremfor trekking

Så langt det er mulig ønsker vi å bevare alle tennene. Trekking er siste option i vår verden. Husk nå, les godt, Berven sa IKKE: aldri trekk tenner. HAN SA: Prøv andre metoder før du trekker tenner. Dette for å bla. unngå nye tanndiagnoser, full-narkose mm. 
Les mer om reparasjon og trekking her

Kommunikasjon og informasjon

La oss ikke glemme en viktig del ved vår modell; demo og informasjon. Berven viser deg deg alle funn og forklare deg hestens munnhule. Det er viktig for oss at du forstår hestens munnhule. Ikke bare for hestens helse men også for din prestasjon som rytter. Man kan lese utrolig mye ut fra hestens tannverk. Vi lover deg mange selvsagte aha opplevelser!

Adferd, smerte og levetid


Noen ønsker en hest som yter maksimalt i en periode av livet sitt. Andre ønsker en hest de kan ha i mange år. Tannpine påvirker helse og ytelse.

Det har vist seg at hestens tenner spiller en stor rolle mtp performance, ytelse og levetid. Som oss får hester også hull i tennene, feilplasserte tenner, frakturer mm. Dette gjør tydeligvis like vondt som for oss og gjenspeiles ofte i dårlig næringsopptak, magesår, bittproblematikk, adferdsendring, låsninger og spenninger i kroppen mm.

Det er mer enn bare spisser å tenke på i hestens munnhule og behandles tannrekkene for radikalt kan nye tanndiagnoser oppstå. 

 
 

 

Facebook Google+
telefon. 405 56 500
(9-16 hverdager)
Stave
4560 VANSE
×

Log in